Vés al contingut (premeu Retorn)

Calendari tràmits acadèmics

Sol·licituds d'Accés Quadrimestre Primavera curs 2017/2018

Sol·licituds d'Accés per Canvi d'estudis
Publicació vacants per canvi d'universitat i/o estudis 2a quinzena desembre 2017
Presentació de sol·licituds (Presencialment a Gestió Acadèmica de l'EEBE) 8 al 15 de gener de 2018
Publicació Resolució web Escola 31 de gener de 2018

Sol·licituds prèvies a la Comissió d'Avaluació Curricular

No avaluar curricularment
Presentació de sol·licituds per e-secretaria 30 de gener al 5 de febrer de 2018
Fer constar informació per a l'avaluació curricular
Presentació de sol·licituds per l'e-secretaria 30 de gener al 5 de febrer de 2018

Sol·licituds prèvies a la formalització de matrícula

Continuïtat d'estudis
Sol·licituds per e-secretaria i documentació a Gestió Acadèmica (opcional) 30 de gener al 2 de febrer de 2018
Revisió de l'avaluació curricular
Presentació de sol·licituds per e-secretaria i documentació a Gestió Acadèmica (opcional) 7 al 14 de febrer de 2018
Canvi de modalitat de dedicació als estudis
Sol·licituds per e-secretaria i documentació a Gestió Acadèmica (opcional) 30 de gener al 9 de febrer de 2018
Descomptes de matrícula
Presentació de documentació presencial a Gestió Acadèmica Fins al 19 de febrer de 2018

Sol·licitud de modificacions del potencial de matrícula

  • Afegir o treure assignatures al Potencial de matrícula

Presentació de sol·licituds per e-secretaria

8 al 14 de febrer de 2018
Ampliació nombre de crèdits de matrícula
Presentació de sol·licituds per l'e-secretaria 8 al 14 de febrer de 2018
Abandonament temporal dels estudis de FI
Presentació sol·licitud a la Direcció de l'Escola presencialment a Gestió Acadèmica EEBE 8 al 14 de febrer de 2018
No comptar l'alfa d'un quadrimestre
Presentació de sol·licituds per l'e-secretaria 7 al 9 de febrer de 2018

Matrícula Quadrimestre de Primavera Curs acadèmic 2017/2018

Publicació d'horaris
Publicació al visualitzador d'horaris  6 de febrer de 2018
Publicació ordre de matrícula i potencial de matrícula estudiants i estudiantes NO NOUS
Publicació e-secretaria 8 de febrer de 2018
Matrícula estudiants i estudiantes NO NOUS - Matrícula per e-secretaria
Estudiants i estudiantes ja matriculats en cursos anteriors:
- amb < 60 crèdits pendents
- incomings
9 de febrer de 2018
Resta d'estudiants i estudiantes NO NOUS 12, 13 i 14 de febrer 2018
Matrícula per canvi d'universitat i/o estudis oficials i estudiants/ visitants
Matrícula presencial 15 de febrer de 2018
Matrícula estudiants i estudiantes de nou accés Màster en Enginyeria Química
Matrícula presencial
15 de febrer de 2018
Matrícula estudiants i estudiantes "Incoming" de programes de mobilitat - Presencial
Matrícula presencial estudiants i estudiantes "Incoming" en estudis de Grau 21 de febrer de 2018

Sol·licituds posteriors a la matrícula

Variacions de matrícula (si es vol treure i afegir una altra assignatura s'ha de fer tot a la mateixa instància de modificació de matrícula)
Període ordinari (resolució 19 de febrer). Presentació de sol·licituds per e-secretaria 12 al 14 de febrer de 2018
Període extraordinari variacions de matrícula. Presentació de sol·licituds per e-secretaria
15 al 19 de febrer de 2018
Modificacions de matrícula
Període extraordinari modificacions de matrícula (sense dret a devolució). Presentació de sol·licituds per e-secretaria (si es vol treure i afegir una altra assignatura s'ha de fer tot a la mateixa instància de modificació de matrícula). 22 al 23 de febrer de 2018
Modificació de matrícula per a estudiants/es de Mobilitat Incoming. Presentació de sol·licituds per e-secretaria
21 al 27 de febrer de 2018
Modificació de matrícula per a estudiants/es afectats/des per reconeixements de crèdits 22 al 23 de febrer de 2018
Canvi de grup
Període ordinari (resolució 19 de febrer): Presentació de sol·licituds per e-secretaria 12 al 14 de febrer de 2018
Període extraordinari 1: Presentació de sol·licituds per e-secretaria 15 al 19 de febrer de 2018
Període extraordinari 2: Presentació de sol·licituds per e-secretaria
22 al 23 de febrer de 2018
Canvi de grup per a estudiants/es de Mobilitat Incoming. Presentació de sol·licituds per e-secretaria 21 al 27 de febrer de 2018
Intercanvi automàtic de grups entre estudiantat (e-secretaria)
Petició intercanvi grup per l'e-secretaria 12 al 28 de febrer de 2018
Baixa d'assignatures (No es retorna l'import de les assignatures desmatriculades)
Presentació de sol·licituds per l'e-secretaria Fins el 31  de maig de 2018
Anul·lació de matrícula (Només es retorna l'import en els casos previstos al Pressupost UPC, prèvia sol·licitud de devolució d'imports). Més informació
Presentació sol·licitud i documentació acreditativa presencialment a Gestió Acadèmica Fins el 31 de maig de 2018

Sol·licituds de reconeixements i convalidacions de crèdits

Reconeixement de crèdits d'assignatures - Presencial
Presentació sol·licitud i documentació acreditativa presencialment a Gestió Acadèmica 8 al 15 de gener de 2018
Reconeixements de crèdits optatius per activitats universitàries i experiència laboral - Presencial
Presentació sol·licitud i documentació acreditativa presencialment a Gestió Acadèmica (sempre dintre del darrer quadrimestre dels estudis) 3 d'abril al 31 de maig de 2018
Convalidació de crèdits per Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) - Presencial
Presentació sol·licitud i documentació acreditativa presencialment a Gestió Acadèmica 8 al 31 de gener de 2018
Acreditació 3a llengua
Presentació sol·licitud i documentació acreditativa presencialment a Gestió Acadèmica Tot el curs